Šalgovské rybníky

  • Rybníky, Uzovský Salgov

Šalgovské rybníky patria medzi dôležité vodné plochy v regióne Šariš. Nachádzajú sa tu druhy vtákov, ktoré sa inak vyskytujú až 30 km južne alebo 70 km severne od rybníkov. Túto vodnú plochu tvorí 11 rybníkov, ktoré spolu s rastlinnou vegetáciou vytvárajú vhodné prostredie na usídlenie rôznych druhov vtákov.


  • Adresa: 082 61 Uzovský Šalgov
  • GPS: 49°5'31.25", 21°4'1.52"

V blízkosti výletu

Gastro Uzovský šalgov0,45 km
Obchod Uzovský šalgov0,60 km
Obchod Ražňany1,68 km
Gastro Ražňany1,75 km
Iné Lipany10,04 km
Gastro Uzovský šalgov0,45 km
Obchod Uzovský šalgov0,60 km
Obchod Ražňany1,68 km
Gastro Ražňany1,75 km
Iné Lipany10,04 km
Gastro Uzovský šalgov0,45 km
Obchod Uzovský šalgov0,60 km
Obchod Ražňany1,68 km
Gastro Ražňany1,75 km
Iné Lipany10,04 km