Pramene minerálnych vôd

  • Prameň Muszyna

Vďaka husto zalesneným horských svahov je tento región dobrý pre pacientov s respiračným a imunitným ochorením. Zdroj Muszyna je vysoko mineralizovaná prírodná minerálna voda s veľkým obsahom vápnika, horčíka, vďaka ktorým je pre naše telo prospešná. V roku 1929 bola vyvŕtaná prvá studňa s názvom Antoni. V roku 1930 bola Muszyna začlenená do Združenia poľských kúpeľov. O štyri roky neskôr, v roku 1934 mesto opäť získalo svoje výsady a kúpele boli znovu zavedené do prevádzky.


  • Adresa: 33-370 Muszyna
  • GPS: 49°20'56.66", 20°53'13.43"

V blízkosti výletu

Ubytovanie Muszyna0,47 km
Obchod Muszyna0,59 km
Gastro Muszyna0,60 km
Ubytovanie Muszyna0,65 km
Iné Muszyna0,78 km
Ubytovanie Muszyna0,47 km
Obchod Muszyna0,59 km
Gastro Muszyna0,60 km
Ubytovanie Muszyna0,65 km
Iné Muszyna0,78 km
Ubytovanie Muszyna0,47 km
Obchod Muszyna0,59 km
Gastro Muszyna0,60 km
Ubytovanie Muszyna0,65 km
Iné Muszyna0,78 km