Orlovské rybníky

  • Orlovské rybníky

Rybníky nie sú prírodné kúpaliská, preto kvalita vody nie je vyšetrená hygienikmi. Rybníky sú skôr využívané na hospodárske účely, avšak zopár ľudí ich využíva aj na rekreáciu.


  • Adresa: Orlov
  • GPS: 49°16'27.99", 20°51'21.57"

V blízkosti výletu

Gastro Orlov1,22 km
Obchod Orlov1,22 km
Obchod Plaveč1,86 km
Gastro Plaveč1,97 km
Ubytovanie Malý Lipník10,03 km
Gastro Orlov1,22 km
Obchod Orlov1,22 km
Obchod Plaveč1,86 km
Gastro Plaveč1,97 km
Ubytovanie Malý Lipník10,03 km
Gastro Orlov1,22 km
Obchod Orlov1,22 km
Obchod Plaveč1,86 km
Gastro Plaveč1,97 km
Ubytovanie Malý Lipník10,03 km