Mestské múzeum a galéria

  • V. Šariš múzeum a galéria

Zrekonštruovaná stará rímskokatolícka fara dnes slúži ako Mestské múzeum a galéria. V múzejnej časti môžeme nájsť zaujímavé expozície približujúce dejiny Šarišského hradu a mesta Veľký Šariš, najmä pivovarníctvo, cirkevné a židovské dejiny. V galerijnej časti sú vystavované výtvarné umenia nielen od regionálnych autorov. Okrem stálych expozícii nám Mestské múzeum a galéria ponúka aj tématické výstavy.


V blízkosti výletu

Iné Veľký Šariš0,14 km
Gastro Veľký Šariš0,15 km
Obchod Veľký Šariš0,52 km
Obchod Veľký Šariš0,68 km
Gastro Veľký Šariš0,74 km
Iné Veľký Šariš0,14 km
Gastro Veľký Šariš0,15 km
Obchod Veľký Šariš0,52 km
Obchod Veľký Šariš0,68 km
Gastro Veľký Šariš0,74 km
Iné Veľký Šariš0,14 km
Gastro Veľký Šariš0,15 km
Obchod Veľký Šariš0,52 km
Obchod Veľký Šariš0,68 km
Gastro Veľký Šariš0,74 km