Lávka Legnava

  • Lávka v Legnave

Budúca lávka (most), ktorý sa bude tiahnuť ponad rieku Poprad a spájať Slovensko s Poľskom.


  • Adresa: 065 46 Legnava
  • GPS: 49°20'44.49", 20°51'10.18"

V blízkosti výletu

Ubytovanie Legnava0,77 km
Obchod Legnava0,91 km
Gastro Legnava0,91 km
Gastro Plavnica10,12 km
Obchod Plavnica10,21 km
Ubytovanie Legnava0,77 km
Obchod Legnava0,91 km
Gastro Legnava0,91 km
Gastro Plavnica10,12 km
Obchod Plavnica10,21 km
Ubytovanie Legnava0,77 km
Obchod Legnava0,91 km
Gastro Legnava0,91 km
Gastro Plavnica10,12 km
Obchod Plavnica10,21 km