Propagačný cyklovýjazd detí a seniorov v Pečovskej Novej Vsi