Prešovský kraj investuje do cyklotrás viac ako 800 tisíc eur

Dokončiť cyklodiaľnicu Eurovelo 11, prepojiť Vysoké Tatry so Slovenským rajom, vybudovať novú cykloturistickú trasu pútnického významu na Spiši, ale aj okruh okolo Domaše. To je len zlomok plánov Prešovského samosprávneho kraja v oblasti cyklodopravy.

Atraktivita cyklodopravy v Prešovskom kraji sa zvýši. Krajskí poslancina svojom májovom zasadnutí schválili aktivity v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na tento rok v celkovom objeme 820-tisíc eur. Financie chcú použiť aj na EuroVelo 11, cykloprepojenie Vysokých Tatier so Slovenským rajom či na cykloturistickú trasu pútnického významu Levoča - Spišský Jeruzalem. Okrem toho župa počíta aj s cykloturistickou trasou okolo Domaše.

Eurovelo 1 Vlasto Slavik

„Počas pandémie veľmi veľa ľudí presadlo opäť na bicykle. Preto je pre nás dôležité, aby sme pre týchto ľudí vytvorili kvalitné cyklotrasy. Ich výstavbou totiž môžeme rozhýbať aj prílev ľudí, ktorí prídu do Prešovského samosprávneho kraja a budú obdivovať jeho krásy v rámci cestovného ruchu. Doteraz sme na podporu cyklodopravy v rámci Výzvy pre región vynaložili zhruba jeden milión eur, teraz je to ďalších 820-tisíc eur, ktoré pomôžu pri skvalitňovaní cyklodopravy v našom kraji “ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Doteraz bolo schválených na cyklodopravu v kraji na tento rok 320-tisíc eur. Poslanci túto sumu navýšili o ďalších 500-tisíc eur. Prešovská župa už začala v tomto rokuso skvalitnením cyklodopravy v regiónoch Šariš a Levoča (35-tisíc eur), rovnako rozbehla pasportizáciu cykloturistických trás (60-tisíc eur), teda hodnotenie skutočného stavu cyklotrás v okrese Bardejov a v oblasti Domaše (okresy Vranov nad Topľou, Stropkov a Svidník).

Okrem toho vlani vyčlenila finančné prostriedky na projektovú prípravu, teda vypracovanie technických dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie (140-tisíc eur), pre ďalšie úseky Eurovela 11, a to na trase Prešov – Košice. A takisto na projektovú prípravu (60-tisíc eur) pre cykloprepojenie Vysokých Tatier a Slovenského raja. Trasa má viesť cez Poprad, Gánovce, Hozelec a Švábovce. Župa tiež vyčlenila financie (10-tisíc eur) na informačné materiály o strategických a koncepčných dokumentoch.

Eurovelo 2 Vlasto Slavik

Po májovom navýšení rozpočtu o 500-tisíc eur by mali byť financie použité aj na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov (90-tisíc eur) pre účely výstavby Eurovela 11. A to v obciach Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Janovík, Bretejovce a Seniakovce. Predpokladaný začiatok výkupu pozemkov je prvý pol rok 2022.

Prostriedky sa využijú aj na prípravu projektovej dokumentácie (130-tisíc eur) pre zvyšné obce na severnom úseku Eurovela 11 spojenú s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov. A to v obciach Plavnica, Hromoš, Plaveč a Orlov. Rovnako ide o aktivitu plánovanú na prvý polrok 2020.

„Ak sa to podarí, tak už budeme mať všetky obce s projektovou dokumentáciou. Financie, ktoré poslanci na poslednom zastupiteľstve schválili, by sme chceli použiť predovšetkým na našu cyklodiaľnicu, na južný a severný úsek trasy Eurovelo 11, ktorý prepojí Prešovský kraj s Košickým krajom, ale aj Maďarskom a Poľskom,“ povedala vedúca odboru strategického rozvoja Martina Slivková.

Eurovelo 3 Vlasto Slavik

Kraj plánuje aj projektovú prípravu cykloturistickej trasy (150-tisíc eur) pútnickeho významu na zhruba 23-kilometrovej trase Levoča – Spišský Jeruzalem. Trasa bude prechádzať okrem iného aj obcami Spišský Hrhov, Klčov, Nemešany a Granč-Petrovce. Súčasťou projektu bude tiež cykloinfraštruktúra, ako napr. stojany na bicykle, informačné tabule, smerovníky či lavičky.

Prešovská župa má ambíciu prepojiť cestičkou pre cyklistov aj rekreačné oblasti na Domaši. Zmodernizovať chce 3371 metrov cyklociest a vybudovať ďalších 1113 metrov. Začať chce vypracovaním projektovej dokumentácie (30-tisíc eur) pre výstavbu asi 5-kilometrovej trasy: priehradný múr a strediská Monika a Eva.

Nemalé finančné prostriedky (100-tisíc eur) vynaloží PSK tiež na prístrešky pre cyklistov s vybavením pre servis bicykla, preznačenie existujúcich a navrhovaných nových cykloturistických trás či informačné tabule k cyklotrasám v regiónoch Šariš a Levoča.