Poloniny trail sa stáva realitou

V Poloninách sa začala jedna z najväčších investičných akcií v oblasti cestovného ruchu za posledné desaťročie. Prešovský samosprávny kraj tu v rámci projektu cyklistického okruhu Poloniny trail spustil výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich cyklotrás v časti Stakčín a Starina – Ruské, ktoré sú v dĺžke 23 km. Na realizáciu využije európske, štátne aj vlastné zdroje spolu vo výške 11,2 milióna eur.

(21. 3. 2023) - Atraktívny projekt Prešovského samosprávneho kraja Poloniny trail spájajúci rusínske obce cyklookruhom má pomôcť vyzdvihnúť potenciál Polonín a prispieť k rozvoju turizmu v tejto časti kraja.  Aktuálne sa vďaka iniciatíve dobiehajúcich regiónov Catching up-Regions (CuRI)  a podpore rezortu investícií začínajú realizovať jeho prvé väčšie cyklovýstupy, ktoré nadväzujú na pilotný projekt Karpatská mobilita. Cyklotrasa začína úsekom Snina - Stakčín, v rámci ktorého sa vybuduje prvých  8 km a pokračuje ďalej rekonštrukciou existujúcej účelovej komunikácie Starina po bývalú obec Ruské v celkovej dĺžke vyše 14 km. Preinvestuje sa tu pritom vyše 11,2 milióna eur, z toho takmer 7,6 mil. eur sú zdroje z Integrovaného operačného regionálneho programu (IROP) a 1,6 mil. z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Krajská samospráva do cykloprojektov investuje aj vlastné financie, ktoré sú vo výške viac ako 2 milióny eur.

Vizualzacia cyklotrasy Starina-Ruske

„Poloniny ožívajú a ja mám z toho úprimnú radosť. Po rokoch príprav a hľadania financií spúšťame realizáciu dvoch veľkých cykloaktivít v rozsahu takmer 23 km, ktoré zahŕňajú celý cyklistický mobiliár, ako sú lávky, mosty, altánky. Ľuďom, ktorí tu žijú, prinesú lepšie  prepojenie jednej časti parku s druhým a privedú sem ďalších turistov, ktorí tak budú môcť vidieť tunajšie bukové pralesy, drevené kostolíky, ale aj spoznať poloninské tradície, zvyky či kuchyňu,“ priblížil zámery v Poloninách prešovský župan Milan Majerský. Ako uviedol, cyklotrasy sú na tomto území len začiatok oživenia tohto územia, pre rozvoj turizmu je  tu potrebná aj ďalšia infraštruktúra.

„V rámci iniciatívy CuRI sú cez rezort hospodárstva podporení tunajší malí a strední podnikatelia, ktorých projektové zámery za 4,5 mil. eur prinesú modernizáciu miestnych ubytovacích zaradení a inovácie služieb v cestovnom ruchu. Výsledkom bude kompletný balík, ktorý pomôže Národnému parku Poloniny dostať sa do hľadáčika turistov z Európy, ba z celého sveta,“ dodal M. Majerský.

Projekt v Poloninách teda okrem cyklotrás počíta aj s ďalšími aktivitami, ktoré prispejú k rozvoju cestovného ruchu a vyzdvihnutiu tunajšieho kultúrneho dedičstva. Jednou z nich je podpora tvorby nových pracovných miest v tejto oblasti.  

Vizualizacia pristresok_Poloniny trail

„Pre ekonomiku  krajiny je dôležité, aby sa rozvíjal každý jej región a žiadny neostal napospas, a preto sme tu. Aby sme pomáhali tým menej rozvinutým dobehnúť vyspelejšie a eliminovať rozdiely. Trvalo veľmi dlhú dobu, kým sme sa v Poloninách dostali do tejto  fázy, pričom sa už predtým o to snažili aj iní, no  neuspeli. Nie je to však len začiatok nových projektov, ale aj ukončenie veľmi veľkého množstva práce, ktoré ich realizácii predchádzali,“ uviedla na odovzdaní stavenísk Ellen Hamilton zo Svetovej banky, ktorá spolu s Európskou komisiou iniciatívu dobiehajúcich regiónov zastrešuje.

Ppklopanie kamena_Poloniny trail_2023

V rámci 1. etapy rekonštrukcie cyklotrás na úseku Starina – bývalá obec Ruské prejde obnovou 14,3 km miestnej cesty. Súčasťou prác bude tiež rekonštrukcia siedmich mostov - dvoch mostov cez bezmenný potok, troch vedúcich ponad rieku Cirocha a taktiež mostov cez Lukov a Záhradný potok. Opraví sa tu aj 54 priepustov, prečistia priekopy, vydláždi rigol, zhotovia nové zvodidlá i drevené zábradlie. Finančný náklad prác predstavuje 6,8 mil. eur. 

Infotabula_Poloniny trail_2023

V smere na Stakčín sa vybuduje osem kilometrov nových cyklotrás. Mobiliár bude tvoriť cyklolavička a tri nové cyklolávky vedúce cez Baránkov a Jalovský potok, ako aj cez Cirochu. Na približne piatom kilometri sa vybuduje podchod, na trase pribudnú oporné múry a nad Kuršinou klenbový priepust. Projekt tiež počíta s výstavbou oddychových zón pre cyklistov.  Celkovo sa tu preinvestuje 4,4 mil. eur. 

Oba cyklistické projekty sa budú realizovať približne jeden rok s predpokladaným ukončením prác v apríli 2024.

V Prešove 21. marca 2023

Zdroj: Daša Jeleňová, PSK

 

POZRI TIEŽ: