Online stretnutie - Budovanie a značenie cyklotrás na území PSK

Prešovský samosprávny kraj pozýva na cyklo-metodický deň, ktorý sa uskutoční 21. júna 2022 o 10:00 hod. online formou.

Témou online stretnutia bude Budovanie a značenie cyklotrás na území PSK.

Pracovné stretnutie bude prebiehať v online priestore prostredníctvom aplikácie Teams. Svoju účasť je potrebné potvrdiť cez Google dotazník do 17.6.2022:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF8tUVVBWUUvS5owjU2U_M0IruO2SpxfqMurQHpnBGXncrkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Link na pripojenie Vám bude zaslaný dňa 20.6.2022

Pozvánka CYKLO metodický deň 21 06 2022