Kompletné pravidlá kampane Dovolenka na „bajku“

Termín konania kampane: 15. 6. 2022 – 15. 9. 2022

 • Do aktivity sa môže zapojiť každý občan Slovenskej republiky.
 • Základnou povinnosťou pre zapojenie sa do súťaže je registrácia na stránke cyklo.psk.sk a vytvorenie si osobného konta.
 • Účastníci aktivity pri založení konta vypĺňajú požadované údaje prihlasovacieho formulára.
 • Účastníci navštevujú vybrané miesta zo zoznamu „TOP miesta aktivity Dovolenka na bicykli“, v danom mieste zaznamenajú svoju návštevu fotografiou seba a špecifickou nálepkou kampane
 • Účastníci vo svojom konte zaznamenajú pri danom mieste v zozname všetkých miest svoju návštevu formou priloženia fotografie/videa z daného miesta podľa postupu vytvorenia dôkazu návštevy.
 • Účastníci aktivity zaznamenávajú svoje návštevy vybraných TOP miest pre Dovolenku na bicykli pravdivo a čestne.
 • Úpravy fotografií, ktorými účastníci dosiahnu návštevnosť minimálneho počtu miest pre získanie balíčka Dovolenkára na bicykli, bude považované za vylúčenie z aktivity „Dovolenka na bicykli“.
 • Účastníci aktivity Dovolenka na bicykli v prípade navštívenia minimálne 11 vybraných miest zo zoznamu "TOP miesta pre Dovolenku na bicykli" získavajú balíček Dovolenkára na bicykli, ktorého obsahom je:
  • Cyklobatoh – kvalitný batoh pre každý výlet
  • Osvetlenie na bicykel – osvetlenie s USB nabíjaním
  • Sada čistiaceho náradia a čistiacich prostriedkov
  • Tričko s motívom „Dovolenkár na bicykli“
  • Cyklofľaša s motívom „Dovolenkár na bicykli“
 • Účastníci súťaže sa zapájajú do aktivity na vlastnú zodpovednosť a vedomím dodržiavania pravidiel cestnej premávky.
 • Účastníci navštevujú vybrané miesta na vlastné nebezpečenstvo a riziko.
 • Účastníci aktivity sa zaväzujú dodržiavať prípadné pravidlá jazdy na bicykli v daných vybraných miestach dovolenky na bicykli. Ak také cieľové miesto má.
 • Účastníci potvrdzujú registráciou
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Potvrdenie podmienok s registráciou do súťaže
  • Potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže

Postup vytvorenia fotografie/videa pri návšteve TOP miesta pre Dovolenku na bicykli:

Účastníci aktivity Dovolenka na bicykli sú pre potreby vyhodnotenia tejto aktivity a pre možnosť získania balíčka Dovolenkára na bicykli povinní zaznamenať svoju návštevu TOP miesta fotografiou, na ktorej bude jasne a zreteľne vidieť seba, t. j. účastníka súťaže, bicykel (príp. elektrobicykel) a špecifickú nálepku kampane. Taktiež je možné vytvoriť videonahrávku/videozáznam, ktorý bude vložený v užívateľskom konte na stránke www.cyklo.psk.sk v rámci daného miesta v zozname všetkých miest.

Pozri tiež: