Ako sa zorientovať v značení cykloturistických trás?

Ako sa zorientovať v značení cykloturistických trás?

Počas bicyklovania si menej všímame farebné označenia a nevieme presne, čo znamenajú. Pritom nám vedia pomôcť pri plánovaní trasy, výbere správneho druhu bicykla, počas jazdy nám pomáhajú orientovať sa v teréne. Maľované „C“ (céčko), patrí k základným prvkom cykloznačenia ktoré je umiestňované na pevnom zariadení, objekte v teréne. Smer a kilometrová vzdialenosť do cieľa nám určuje cyklosmerovka a cyklotabuľka umiestnená na cyklostĺpikoch (cyklosmerovnikoch).

Značenie trás pre cyklistov má na starosti Slovenský cykloklub (SCK). Organizácia združuje ľudí so záujmom o pohyb na bicykli a jej cieľom je budovanie siete značených cykloturistických trás. Funguje od roku 1994 a má celoslovenskú pôsobnosť. Spoločne
s ďalšími značkármi vyvinuli jednotný systém značenia cykloturistických trás na Slovensku, čo smerovalo k spracovaniu STN 01 8028.

cyklotrasa-stara-lubovna-hniezdne_full

Farebné označenie cykloturistických trás: červená, modrá, zelená, žltá alebo čierna.

Červená farba - výlučne trasy Eurovelo (sieť európskych cyklotrás) a diaľkové cyklomagistrály, ktoré vedú viacerými štátmi, krajmi alebo okresmi, najzaujímavejšie miesta, nenáročnosť trás, prechod údoliami riek, prechodmi hôr, dĺžka (30 – 80 km), možnosť ubytovania a stravovania na trase.

Modrá farba - paralelné cykloturistické trasy k diaľkovým cyklomagistrálam, dlhšie cykloturistické trasy mimo cyklomagistrály, resp. náročnejšie cykloturistické trasy mimo cyklomagistrál, dĺžka (40-50 km), aspoň jeden zdroj ubytovania a stravovania.

Zelená farba - stredné a nenáročné cykloturistické trasy, okruhy zdravia a rodinné trasy, dĺžka (20 – 30 km), zdroj ubytovania by sa mal nachádzať aspoň vo východisku, alebo cieli cykloturistickej trasy.

Žltá farba - ľahké cykloturistické trasy a spojky medzi cykloturistickými trasami alebo krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým a technickým zaujímavostiam, dĺžka (1-15 km), nemusia spĺňať požiadavku na ubytovacie a stravovacie kapacity.

Čierna farba - značia sa ňou ľahké náučné cykloturistické trasy.

Podľa povrchu ciest si môžeme vybrať cykloturistické trasy cestné alebo horské.

Cestné cykloturistické trasy sú využívané všetkými druhmi bicyklov (cestné, trekking, horské). Sú obyčajne vedené po asfaltových, prípadne penetrovaných cestách. Využívajú štátnu sieť II. a III. triedy, asfaltové účelové komunikácie, častokrát sú vedené po asfaltových hrádzach. V piktogramovej symbolike cykloprvkov sa používa pri veľkých i malých cyklosmerovkách logo cyklistu vo farbe príslušnej trasy.

Horské cykloturistické trasy (MTB) sú zjazdné obyčajne iba na horských bicykloch (výnimočne na trekking bicykloch). Zväčša vedú po makadamových, lesných a poľných cestách s prírodným povrchom. Platí tu častokrát zásada, že po daždi sú niektoré ťažšie zjazdné až nezjazdné. V piktogramovej symbolike cykloprvkov sa používa pri veľkých i malých cyklosmerovkách logo cyklistu vo farbe príslušnej trasy podložené trojuholníkom. Takýto piktogram v podstate znázorňuje „jazdu do kopca“.

cyklo_domaša

Náročnosť cykloturistických trás (z pohľadu fyzickej zdatnosti) je rozdelená do 3 skupín:

REKREA (ľahké) sú menej náročné cykloturistické trasy a okruhy pre oboznámenie sa s jazdou na bicykli. Vyžadujú základy techniky jazdy na bicykli a základný fyzický fond.
SPORT (stredné) sú náročnejšie športové okruhy alebo cykloturistické trasy, ktoré vyžadujú drobné zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú fyzickú kondíciu.
EXPERT (ťažké) sú náročné cykloturistické trasy a okruhy pre cykloturistov, ktorí venujú tomuto koníčku dostatok času. Musia mať veľmi dobre zvládnutú techniku jazdy na bicykli a veľmi dobrú kondíciu. Trasy takéhoto charakteru sú vedené väčšinou po prírodných cestách v horskom prostredí, určených pre MTB.

Plánovanie trasy, výber vhodného bicykla prispieva svojim spôsobom k bezpečnej a komfortnej jazde. Je dôležité rešpektovať pravidlá cestnej premávky a v konečnom dôsledku si vybrať trasu s prihliadnutím na svoje schopnosti a možnosti.

Zdroj: https://www.cykloklub.sk/vydane-ucebne-materialy

Spracovala: Ing. Marianna Jenčíková, Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja, Úrad PSK