Cyklotrasa EuroVelo 11 naberá stále viac reálne kontúry

Súčasťou medzinárodnej cyklistickej komunikácie EuroVelo 11, ktorá vedie cez Prešovský kraj, sú aj dve lávky ponad rieku Poprad spájajúce Slovensko a Poľsko. Ich výstavba medzi obcami Legnava – Milik a Andrzejowka – Malý Lipník pokračuje podľa plánu a čoskoro budú slúžiť svojmu účelu. Na lávke spájajúcej Legnavu a Milik sa finalizujú posledné úpravy, výstavba lávky Andrzejowka – Malý Lipník vstúpila do poslednej fázy. Súčasťou projektu sú aj dve cykloodpočívadlá, ktoré vzniknú v obci Andrzejowka a Milik.

 Lávka Legnava – Milik Zdroj: www.muszyna.pl

Cyklotrasa tak bude prechádzať striedavo poľskou a slovenskou stranou hranice: Muszyna – Zapopradzie – štátna hranica – Legnava (lávka) Milik – Andrzejówka (lávka) Malý Lipník – Sulín – Zavodie – Medzibrodie – Mníšek nad Popradom a napojí sa na úsek cyklotrasy EV 11 smerom na Nový Sacz.

 Lávka Legnava – Milik Zdroj: www.muszyna.pl

Úsek spájajúci údolie Popradu a krajské mesto Prešov v dĺžke takmer 72 km bude značený po jestvujúcich trasách a cestách s nízkou intenzitou premávky a tiež po novovznikajúcich úsekoch EuroVelo 11 (napr. aktuálne budovaný úsek EV 11 Veľký Šariš – Sabinov). 

 Lávka Andrzejowka – Malý Lipník Zdroj: www.muszyna.pl

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programuInterreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú 3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

interreg